Kimi ni Todoke

Episodes – 25
Video – 1280×720 @ crf 16
Audio – 2.0 FLAC (24 bit)
Subs – Eclipse (Re-styled)

Torrent

33 Responses to Kimi ni Todoke