Seiken no Blacksmith

Episodes – 12
Video – 1280×720 @~2100 kbps, 1920×1080 @~4100 kbps
Audio – 2.0 FLAC
Subs – Nuke

720p

1080p

97 Responses to Seiken no Blacksmith